Guan Yin statue at Wat Huay Pla Kang in Chiang Rai

Guan Yin statue at Wat Huay Pla Kang in Chiang Rai

Guan Yin statue at Wat Huay Pla Kang in Chiang Rai